کارگاه بین الـمللی تابستانی (۲۰۱۶)، دانشکده‌ی کارل ارف، سالزبورگِ اتریش

در جولای ۱۹۶۱ به دنبال تشکیل دانشکده‌ی کارل اُرفِ دانشگاه موتسارتئومِ سالزبورگ-اتریش، اولین کارگاه تابستانی اُرف-شول‌وِرک برگزار شد. در سال‌های بعد سالیانه از یک تا چهار کارگاه تابستانی به زبان‌های آلمانی، انگلیسی و اسپانیایی برگزار شده است. این کارگاه‌ها به مربیان بومی و خارجی مبانی «آموزش بنیانی موسیقی و حرکت» را آموزش می‌دهد.

کارگاه تابستانی ۲۰۱۶ از ۱۰ تا ۱۶ جولای به زبان انگلیسی و در دانشکده‌ی کارل اُرفِ دانشگاه موتسارتئوم برگزار خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت دانشکده‌ی کارل ارف مراجعه نمایید.