شادترین کودک محله

ترجمه: طاهره یراقچی

ویرایش: مرجان توکلی

ناشر: کتاب پنجره

استفاده از روش‌های شرح داده شده در این کتاب را زمانی که فرزندتان تقریبا ۹ ماهه است، آغاز کنید. استفاده از این روش‌ها، زمانی که فرزندتان هنوز خیلی کوچک است، به شما کمک می‌کند بسیاری از مسائل را قبل از وقوع جلوگیری کنید. اما حتی اگر دیرتر شروع کردید، به شما قول می‌دهم، که خواهید فهمید رویکرد آمده در کتاب شادترین کودک محله هر روزه کمک و یار شما خواهد بود تا بتوانید تولد ۴ سالگی او را به خوبی بگذرانید. در حقیقت اغلب پدرها و مادرها معتقدند، حتی این مهارت‌ها رابطه‌ی آن‌ها را با بچه‌های بزرگترشان، رئیسشان، همسایه‌شان و حتی پدران و مادران خودشان بهبود بخشیده است.