شش ماه تمدید عضویت انجمن به صورت رایگان

انجمن اُرف-شول‌وِرک ایران (آدمک) از پاییز سال ۱۳۹۵ به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است و از همان زمان آماده‌ی پذیرش اعضا بوده است.

عضویت در پنجمین سالِ انجمن (۱۴۰۰-۱۳۹۹)، که از مهر‌ماه ۱۳۹۹ شروع و تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعتبار داشت، به مناسبت پنجمین سال تاسیس انجمن و دهمین سال تاسیس آدمک تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ به صورت رایگان برای اعضای سال گذشته تمدید شد.

همه‌ی اعضای وابسته‌ی پایه و ویژه‌ی سال گذشته می‌توانند از بازی‌ها و مقاله‌های ماهانه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ استفاده نمایند و دسترسی آن‌ها به بخش‌های ویژه‌ی اعضا بسته نخواهد شد.

همه‌ی اعضای وابسته‌ی پایه و ویژه‌ی سال گذشته می‌توانند در یک نشست نیم‌سالانه‌‌ی ویژه‌ی اعضا در این شش‌ماه به صورت  رایگان شرکت کنند.

اعضای «وابسته‌ی ویژه» می توانند از تخفیف کارگاه‌ها تا پایان اسفندماه استفاده نمایند.

اعضای جدید نیز می‌توانند در این شش‌ماه از شرایط عضویت سال گذشته استفاده نمایند و از مزایای عضویت وابسته‌ی پایه و ویژه  بهره‌مند شوند و عضویت آن‌ها تا پایان اسفند ۱۴۰۰ اعتبار خواهد داشت.

عضویت برای اعضای جدید با نرخ عضویت سال گذشته به دو صورت «عضویت پایه» با نرخ ۲۲۰ هزار تومان و «عضویت ویژه» با نرخ ۳۶۰ هزار تومان خواهد بود.

*عضویت همه‌ی اعضا تا پایان اسفند ۱۴۰۰ اعتبار خواهد داشت.


از فعالیت‌های انجمن اُرف-‌شول‌ورک ایران در سال اول تا پنجم، برگزاری ده نشست نیم‌سالانه‌ی ویژه‌ی اعضا و قراردادن بیش از ۱۶۰ مقاله و بازی در بخش‌ ویژه‌ی اعضای انجمن در وب‌سایت آدمک و تشکیل کارگروه مطالعاتی و پژوهشی بوده است.

اعضای انجمن اُرف-‌شول‌وِرک ایران علاوه بر امکان شرکت در نشست‌های رایگان انجمن (دست‌کم دو نشست در یک سال) و برخورداری از شرایط ویژه و تخفیف در کارگاه‌ها، با دسترسی به بخش ویژه‌ی اعضا در وب‌سایت آدمک هر ماه می‌توانند از مقاله‌ها و بازی‌های ویژه‌ی اعضا استفاده نمایند.

انجمن اُرف-‌شول‌ورک ایران می‌کوشد تا با ارتقای دانش عمومی درباره‌ی نگرش اُرف-‌شول‌ورک و همراه ساختن آن با فرهنگ بومی، آشنایی با این نگرش را در سطح کشور گسترش دهد و با جمع‌آوری، تهیه و تألیف منابع مطالعاتی، ارائه‌ی مشاوره‌ی تخصصی در زمینه‌ی اُرف-‌شول‌وِرک و برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و نشست‌های تخصصی در شهرهای مختلف بستری مناسب برای پرورش مهارت‌های هنری و آموزشی، و فرصتی مناسب برای هم‌اندیشی و گفت‌وگو پیرامون مسائل مختلف آموزشی و هنری برای مربیان اُرف-‌شول‌وِرک فراهم آورد.

* برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی انجمن، عضویت‌های متفاوت، شرایط و امتیازات مربوط به آن‌ها به (این‌جا) مراجعه نمایید.