مبانی فلسفی ارف-شول‌ورک – موسیقی بنیانی و پیوندش با هنر مدرن

نهمین دوره از «مجموعه‌ کارگاه‌های پرورش مهارت‌های مربیان موسیقی کودک» در یک دوره‌ی ۶ جلسه‌ای از ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ در یک گروه ۱۰ نفری به صورت مجازی برگزار شد .

  در این کارگاه با عنوان «مبانی فلسفی اُرف‌-‌شول‌ورک – موسیقی بنیانی و پیوندش با هنر مدرن» (کارگاه نظری) به تدریس آقای کامران غبرایی، به پرسش‌های بنیادین یادشده با روشی فلسفی پاسخ داده شد و در انتها به این امر پرداخته شد که چه رابطه‌ای میان آموزش بنیانی و هنر مدرن وجود دارد.

«مجموعه کارگاه‌های پرورش مهارت‌های مربیان موسیقی کودک»، با تمرکز بر بالا بردن سطح علمی و مهارتی مربیان موسیقی کودک برنامه‌ریزی شده است و با موضوعات مختلف برگزار خواهد شد.