گفتار، موسیقی، حرکت در کلاس‌های مجازی (۱) – مروری بر بنیان‌های نگرش آموزشی اُرف‌-‌شول‌وِرک در کلاس‌های مجازی

پنجمین دوره از «مجموعه‌ کارگاه‌های پرورش مهارت‌های مربیان موسیقی کودک» در یک دوره‌ی ۱۰ جلسه‌ای از آذر ۱۳۹۹، در ۳ گروه  محدود ۱۲ نفری، به صورت مجازی برگزار شد. 

در این کارگاه با عنوان «گفتار، موسیقی، حرکت در کلاس‌های مجازی (۱)» و به تدریس آقای فرزان فرنیا، در طول ۱۰ ساعت آموزشی تلاش شد تا ضمن اشاره به بنیانهای فکری کارل اُرف و همکاراناش در شکلگیری و گسترش نگرش آموزشی شولوِرک، کاربست این بنیانها را در کار با هنرجویان به صورت مجازی مرور کنیم

در جلسات کارگاه با کارکرد داستان، بازی، سازهای کوبهای، بلز/زایلوفون، فلوت و حرکت در آموزش مفاهیم موسیقایی به هنرجویان آشنا شدیم و نقش خلاقیت و کنکاش را در پرورش هنرجویان گروه سنی مهدکودک و دبستان بررسی کردیم.

«مجموعه کارگاه‌های پرورش مهارت‌های مربیان موسیقی کودک»، با تمرکز بر بالا بردن سطح علمی و مهارتی مربیان موسیقی کودک برنامه‌ریزی شده است و با موضوعات مختلف برگزار می‌شود.