مجموعه‌ی «نمک ۲» (نغمه‌های محلی برای کودکان)

مجموعه‌ی «نمک» (نغمه‌های محلی برای کودکان) ادامه‌ی تلاش گروه «آدمک» برای بازگرداندن ریشه‌های بومی و ایرانی به فرهنگ شنیداری کودک و نوجوان است. در این مجموعه نیز همچون مجموعه‌ی پیشین تلاش شده‌ است تا با استفاده از بُن‌مایه‌های آموزش‌محور‌ِ نگرش‌ِ اُرف‌-شول‌وِرک در تنظیم قطعات، در کنار ملودی‌های آشنا، فضای صوتی نویی ایجاد شود تا افزون بر اهداف فرهنگی، اهداف آموزشی را نیز پی بگیرد.

قطعات این مجموعه در دو نسخه‌ی با کلام و بدون کلام در اختیار مخاطبین قرار گرفته است.

۶۵۰,۰۰۰ ریال