رفتارهای مشکل‌ساز

نویسنده: لوئیزا لیمن

مترجم: هما توسلی

ناشر: انتشارات منظومه خرد

 رفتارهای مشکل‌ساز درباره‌ی مدیریت رفتارهای عادی دانش‌آموزان نیست؛ بلکه راهکارهایی کاربردی برای مدیریت رفتارهای مشکل‌ساز ارائه می‌دهد. تدریس در کلاسی که در آن دانش‌آموزانی با مشکلات رفتاری، اجتماعی یا عاطفی درس می‌خوانند، کار ساده‌ای نیست.

برنامه‌ریزی، آماده‌سازی و نظارت بر یادگیری دانش‌آموزان نیازمند تلاش و تامل فراوان است و در کنار آن کمک به دانش‌آموزان مشکل‌ساز برای این که در گروه پیشرفت کنند، نیاز به مهارت دارد؛ مهارت‌هایی چون حفظ خونسردی، دادن فضا به دانش‌آموز، تاکید بر انتخاب‌های فردی و …

برای درک رفتارهای مشکل‌ساز و رسیدن به نتایج موفقیت‌آمیز باید با پشتکار و درایت با مسئله برخورد کرد. معلمی که مدیریت رفتار مناسبی داشته باشد می‌تواند دانش‌آموزان را با اطمینان بیشتری هدایت کند و با تمرین تکنیک‌های موثر، از لحظه‌هایی که «ارزشش را دارد» لذت ببرد.