بسته‌ی شنیداری مجموعه‌ی نمک

این بسته شامل مجموعه های زیر است:

  • نمک 1
  • نمک 2

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال