بسته‌ی شنیداری مجموعه آلبوم‌های آدمک

این بسته شامل مجموعه‌های شنیداری زیر است:

 • نمک ۱
 • نمک ۲
 • در مزرعه
 • در جنگل
 • در دریا

۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال

 • مجموعه‌ی «نمک ۱» (نغمه‌های محلی برای کودکان)

  موجود در انبار

 • مجموعه‌ی «نمک ۲» (نغمه‌های محلی برای کودکان)

  موجود در انبار

 • آلبوم شنیداری «در مزرعه»

  موجود در انبار

 • آلبوم شنیداری «در دریا»

  موجود در انبار

 • آلبوم شنیداری «در جنگل»

  موجود در انبار