پوستر شعر‌های آلبوم «در دریا»

پوستر شعرهای آلبوم شنیداری «در دریا» در ابعاد آ۳

تصویر‌سازی پوستر آلبوم «در دریا» با استفاده از نقاشی‌های هنرجویان چهارگوش خلق و خیال، به سرپرستی خانم لی‌لی عامری، در پاییز ۱۳۹۹، انجام شده است.

۵۰۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار