پوستر شعر‌های آلبوم «در مزرعه»

پوستر شعرهای آلبوم شنیداری «در مزرعه» در ابعاد آ۳

تصویر‌سازی پوستر آلبوم «در مزرعه» با استفاده از نقاشی‌های دانش‌آموزان پایه‌ی دوم دبستان خِرَد (سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵) و به سرپرستی مربی هنر، ترگل بهرامی، انجام شده است.

۵۰۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار