کتاب «خاستگاه‌ و اهداف موسیقی برای کودکان»

کتاب «خاستگاه‌ و اهداف موسیقی برای کودکان» شامل دو بخش است. بخش اول شامل ۵ مقاله از کارل ارف و دیگر نظریه‌پردازان رهیافت ارف-شول‌ورک است که به تشریح این نگرش پرداخته‌اند.  بخش دوم کتاب «راهنمای مربیان» نوشته‌ی دورین هال است که اولین منبع انگلیسی زبان نگرش شول‌ورک در نوع خود می‌باشد.

۶۵۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار