کتاب «بوطیقای موسیقی»

صفحه‌هایی که درپی می‌آید حاوی شش سخرانی از مجموعه سخنرانی‌های کرسی چارلز الیوت نورتن است که طی سال تحصیلی ۵۲-۱۹۵۱ در دانشگاه هاروارد ایراد شد. این سخنرانی‌ها به همان شکلی آورده شده است که برای دانشجویان و مردم حاضر در کمبریج بیان شد. سخنران تنها به بحث و بررسی یک موضوع نمی‌پردازد، بلکه هر یک از شش سخنرانی او بیشتر نوعی بداهه‌ی آزاد است که نقش تخیل ورزی را در هنر موسیقی بیان می‌کند.

۶۵۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار