جشنواره ملی موسیقی جوان آغاز شد/ برنامه کامل اجراها

تاریخ خبر: ۵ مرداد ۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از امروز شنبه پنجم مرداد ماه سال ۱۳۹۸ با اجرای بیش از ۷۰۰ برنامه در بخش‌های «موسیقی نواحی»، «موسیقی دستگاهی» و «موسیقی دستگاهی» در تالار رودکی تهران آغاز می‌شود.سیزدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان با دبیری هومان اسعدی توسط انجمن موسیقی ایران، با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی و با همکاری بنیاد رودکی از ۵ مردادماه تا ۵ شهریورماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

بر اساس جدول ارائه شده از سوی روابط عمومی این دوره، برنامه اجراهای مختلف جشنواره که با حضور ۱۰۰ استاد مطرح و شناخته شده موسیقی کشورمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، به ترتیب زیر اعلام شده است.

* بخش موسیقی نواحی

شنبه پنجم مرداد : از ساعت ۹ صبح : دف مقامی ( گروه سنی الف و ب ) / از ساعت۱۴:۳۰ : دف مقامی ( گروه سنی ج )

یکشنبه ششم مرداد : : از ساعت ۹ صبح : آذربایجان ( سازهای تار، کمانچه) /  از ساعت ۱۴:۳۰: موسیقی آذربایجان ( سازهای قانون، گارمون، دایره، نقاره) / از ساعت ۱۷: موسیقی آذربایجان ( ساز قوپوز)

دوشنبه هفتم مرداد :  از ساعت ۹ صبح: موسیقی بختیاری، قشقایی و فارس ( سازهای نی، کمانچه، کرنا و نقاره) / از ساعت ۱۴:۳۰: موسیقی سواحل جنوبی ( سازهای نی انبان و عود)

سه شنبه هشتم مرداد: از ساعت ۹ صبح: موسیقی لرستان ( ساز کمانچه ) / از ساعت ۱۴:۳۰: موسیقی لرستان ( آواز و ساز تمبک ) / از ساعت ۱۷ : موسیقی لرستان ( سازهای سرنا و دهل )

چهارشنبه نهم مرداد: از ساعت ۹ صبح : موسیقی کردی ( سازهای دیوان، شمشال و آواز ) / از ساعت ۱۴:۳۰: موسیقی کردی ( سازهای دوزله، نرمه نای، ضرب و دهل ) / از ساعت ۱۷: ضرب زورخانه

پنجشنبه دهم مرداد : از ساعت ۹ صبح: ساز تنبور ( گروه سنی الف ) / از ساعت ۱۴:۳۰: ساز تنبور ( گروه سنی ب و ج ) / از ساعت ۱۷ : اواز و تنبور

شنبه دوازدهم مرداد: از ساعت ۹ صبح: موسیقی سیستان و بلوچستان ( سازهای قیچک، بنجو و دونلی ) / از ساعت ۱۴:۳۰: موسیقی سیستان و بلوچستان ( آواز و سازهای تنبورک، رباب، دهلک، سرنا و دهل )

یکشنبه سیزدهم مرداد : از ساعت ۹ صبح: موسیقی مازندران ( سازهای دوتار، قرنه ) / از ساعت ۱۴:۳۰: موسیقی مازندران ( آواز و ساز سرنا ) / از ساعت ۱۷ :  موسیقی مازندران ( سازهای کمانچه – لَلِه وا و دسرکوتن)

دوشنبه چهاردهم مرداد :از ساعت ۹ صبح:موسیقی شمال خراسان ( ساز دو تار – گروه سنی الف و ب ) / از ساعت ۱۴:۳۰: موسیقی شمال خراسان ( ساز دو تار – گروه سنی ج ) / از ساعت ۱۷ : موسیقی شمال خراسان ( آواز و دوتار – سازهای کمانچه و دایره )

چهارشنبه شانزدهم مرداد : از ساعت ۹ صبح: موسیقی ترکمن ( سازهای دوتار و کمانچه و آواز ) / از ساعت ۱۴:۳۰: موسیقی کتول ( آواز و سازهای دوتار و شمشاد)

پنجشنبه هفدهم مرداد :از ساعت ۹ صبح : موسیقی شرق و جنوب و خراسان ( ساز دوتار – گروه سنی الف و ب) / از ساعت ۱۴:۳۰ : موسیقی شرق و جنوب خراسان ( ساز دو تار – گروه سنی ج ) / از ساعت ۱۷ : موسیقی شرق و جنوب خراسان ( آواز و سازهای دایره و دهل )

*بخش موسیقی دستگاهی

شنبه نوزدهم مرداد : از ساعت ۱۴:۳۰ بعداز ظهر: آواز / از ساعت ۱۷: نشست نقد و بررسی آثار

یکشنبه بیستم مرداد: از ساعت ۹ صبح: ساز نی ( گروه سنی الف و ب ) / از ساعت ۱۴:۳۰ : ساز نی ( گروه سنی ج ) / از ساعت ۱۷: نشست نقد و بررسی آثار

دوشنبه بیست و یکم مرداد : از ساعت ۹ صبح : ساز عود  / از ساعت ۱۴:۳۰: ساز قانون / از ساعت ۱۷: نشست نقد و بررسی آثار

سه شنبه بیست و دوم مرداد : از ساعت ۹ صبح : ساز دف ( گروه سنی الف و ب ) / از ساعت ۱۴:۳۰ : ساز دف  ( گروه سنی ج ) / از ساعت ۱۷: نشست نقد و بررسی آثار

پنجشنبه بیست و چهارم مرداد: از ساعت ۹ صبح:  بخش ویژه ( آفرینش در تک نوازی ) / از ساعت ۱۴:۳۰ : نشست نقد و بررسی آثار

شنبه بیست و ششم مرداد : از ساعت ۹ صبح : ساز تمبک ( گروه سنی الف ) / از ساعت ۱۴:۳۰ : ساز تمبک ( گروه سنی ب و ج ) / از ساعت ۱۷: نشست نقد و بررسی آثار

دوشنبه بیست و هشتم مرداد : از ساعت ۹ صبح : ساز کمانچه ( گروه سنی الف و ب ) / از ساعت ۱۴:۳۰ : ساز کمانچه ( گروه سنی ج ) / از ساعت ۱۷: نشست نقد و بررسی آثار

سه شنبه بیست و نهم مرداد : از ساعت ۹ صبح : ساز سه تار ( گروه سنی الف )/ از ساعت ۱۴:۳۰ : ساز سه تار ( گروه سنی ب و ج ) / از ساعت ۱۷: نشست نقد و بررسی آثار

چهارشنبه سی ام مرداد : از ساعت ۹ صبح : ساز تار ( گروه سنی الف ) / از ساعت ۱۴:۳۰ : ساز تار ( گروه سنی ب و ج ) / از ساعت ۱۷: نشست نقد و بررسی آثار

پنجشنبه سی و یکم مرداد : از ساعت ۹ صبح : حفظ کل ردیف / از ساعت ۱۷: نشست نقد و بررسی آثار

جمعه اول شهریور : از ساعت ۹ صبح : ساز سنتور  ( گروه سنی الف ) / از ساعت ۱۴:۳۰ : ساز سنتور ( گروه سنی ب و ج ) / از ساعت ۱۷: نشست نقد و بررسی آثار

*بخش موسیقی کلاسیک

شنبه دوم شهریور : از ساعت ۹ صبح : ساز ویولن ( گروه سنی الف و ب ) / از ساعت ۱۴:۳۰: ساز ویولن ( گروه سنی ج ) / از ساعت ۱۷: ساز ویولا

یکشنبه سوم شهریور: از ساعت ۹ صبح : ساز گیتار ( گروه سنی ج و ب ) / از ساعت ۱۴:۳۰ : ساز گیتار ( گروه سنی الف ) / از ساعت ۱۷ : سازهای فلوت، کلارینت، ابوا، هورن، ترومبون، ترومپت

دوشنبه چهارم شهریور : از ساعت ۹ صبح : ساز پیانو ( گروه سنی الف و ب ) / از ساعت ۱۴:۳۰ : ساز پیانو ( گروه سنی ج ) / از ساعت ۱۷: سازهای ویولنسل و کنترباس

مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان ساعت ۱۸ روز سه شنبه پنجم شهریور ماه با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر